Edukacyjne Centrum Biznesu

W naszej szkole panuje przyjazna i miła atmosfera. Wiemy jak jest to ważne przy nauce języka. Dlatego też nasi lektorzy to osoby energiczne, otwarte, z poczuciem humoru a jednocześnie potrafiące w umiejętny sposób przekazać posiadaną wiedzę. Zajęcia prowadzą native speakers oraz wykwalifikowani polscy lektorzy. Posiadają oni doświadczenie zawodowe a ich umiejętności potwierdzone są wieloma dyplomami.

Szkolenia, dotacje

Obecnie Edukacyjne Centrum Biznesu realizuje szkolenia językowe w ramach II edycji projektu „Krok do przodu” realizowanego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt ten adresowany był do pracujących mieszkańców województwa śląskiego, z amierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz języka angielskiego i niemieckiego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz stałe lub czasowe zameldowanie na terenie województwa śląskiego W I edycji projektu „Krok do przodu” z zakresu języka angielskiego podstawowego przeszkoliliśmy 60 osób w tym 47 policjantów oraz pracowników służb prewencji.

Obecnie w II edycji projektu „Krok do przodu” uczymy 90 osób języka angielskiego podstawowego i 27 osób języka angielskiego biznesu na dwóch poziomach zaawansowania. Kursanci po zakończeniu szkolenia równego 70 h lekcyjnych otrzymują certyfikaty ukończenia kursu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Comments are closed